Studio MCDiS

Profesjonalne studio nagraniowe

Rodo

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (2016/679)
o ochronie danych osobowych – Muzeum Niepołomickie i Małopolskie Centrum Dźwięku
i Słowa informuje, iż posiada i przetwarza Pani/Pana dane osobowe.

 

Administratorem danych jest Muzeum Niepołomickie z siedzibą w Niepołomicach
ul. Zamkowa 2.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu:

  1. świadczenia usług – w tym stworzenia listy uczestników warsztatów i innych czynności związanych z ich organizacją i prawidłowym przebiegiem
  2. marketingu bezpośredniego – kontaktu telefonicznego, elektronicznego lub pocztowego do przedstawienia oferty programowej Muzeum i MCDiS.

 

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają wyłącznie pracownicy Muzeum i  MCDiS oraz

w szczególnych przypadkach osoby przewidziane przepisami prawa (np. organy kontroli).

Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone z zachowaniem należytej staranności.

 

Pani/Pana dane nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani też profilowane.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji oferty,
z której Pan/Pani korzysta. Kontrola niezbędności danych osobowych przeprowadzana jest co
12 miesięcy.

 

Dane osobowe, które zostały uznane za zbędne są usuwane.

 

Ponadto informujemy, że posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

Z przysługujących praw można skorzystać poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Muzeum – adres e-mail: muzeum@muzeum.niepolomice.pl.

 

Ma Pan/Pani także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy stwierdzi Pani/Pan, że dane są przetwarzane w sposób naruszający przepisy przytoczonego na wstępie Rozporządzenia.

 

Podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowych, zgoda na ich przechowywanie
i wykorzystywanie w wymienionych wyżej celach, czyli przetwarzanie – jest dobrowolna, jednak istotna dla realizacji  naszej oferty w sposób satysfakcjonujący jej odbiorców.

 

 

Muzeum Niepołomickie

Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa

 

Facebook